FANDOMKlasyfikatory to cząstki (morfemy) obligatoryjnie dodawane do liczebników podczas liczenia.

Jest to zwyczaj najprawdopodobniej zapożyczony z języka chińskiego. W języku polskim także występuje, choć szczątkowo, taka metoda liczenia, np. dwie pary butów albo cztery pudełka cukierków. Służy to jednak podkreśleniu tego, że dany przedmiot nie występuje pojedynczo, zaznaczeniu istnienia opakowania zbiorczego itp. Natomiast w japońskim chodzi przede wszystkim o podkreślenie liczby przedmiotów i ich mnogości – czyli o to, co w polskim uzyskujemy za pomocą odpowiednio użytych form liczby pojedynczej bądź mnogiej rzeczowników.

Określone klasy rzeczowników wymagają konkretnych klasyfikatorów. Połączenia te nie zawsze są dla uczących się oczywiste i logiczne, np. klasyfikator hon, służący do liczenia przedmiotów podłużnych i wąskich, zapisywany jest znakiem, który normalnie oznacza książkę. Natomiast zarówno książki w formie europejskiej, jak i zwoje, mają swoje własne klasyfikatory, odpowiednio: satsu i kan.

Ciekawostką jest liczenie zajęcy i królików tak samo jak ptaków i nietoperzy. Wywodzi się to z pomysłowości japońskich mnichów buddyjskich, którym z mięsa wolno było jeść ryby i ptaki. Uznali oni, że uszy królików i zajęcy to takie nieużywane skrzydła, a zatem są zwierzęta te są pokarmem dozwolonym dla pobożnych mnichów. Sytuacja podobna do tej, w której Polacy uznawali bobry za ryby (czyli mięso postne), a cystersi twierdzili, że wszystko, co zostało przez nich złowione na groblach rozdzielających klasztorne stawy rybne, jest rybą – nawet kaczki i sarny.

kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LUDZIE, ZWIERZĘTA ITP.
ludzie
hitori futari sannin yonin gonin rokunin nananin hachinin kyūnin jūnin
duże zwierzęta i… motyle
ittō nitō santō yontō gotō rokutō nanatō hattō kyūtō juttō
małe zwierzęta i… diabły
ippiki nihikki sanbiki yonhiki gohiki roppiki nanahiki happiki kyūhiki juppiki
ptaki, nietoperze i… króliki oraz zające
ichiwa niwa sanwa yonwa gowa rokuwa nanawa hachiwa kyūwa jūwa
ryby, małe zwierzęta wodne
ichibi nibi sanbi yonbi gobi rokubi nanabi hachibi kyūbi jūbi
zwłoki, lalki, manekiny, posągi, portrety
ittai nitai santai yontai gotai rokutai nanatai hattai kyūtai juttai
bóstwa shintoistyczne, tabliczki pośmiertne
hito-

hashira

futa-

hashita

mi-

hashira

yo-

hashira

itsu-

hashira

mu-

hashira

nana-

hashira

ya-

hashira

ku-

hashira

to-

hashira

uprzejmy klasyfikator dla ludzi
ichimei nimei sanmei yonmei gomei rokumei nanamei hachimei kyūmei jūmei
PRZEDMIOTY O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH
podłużne, cienkie przedmioty (ołówki, drzewa, parasole, krawaty, pociągi, filmy, rzeki, butelki, drogi, tory, kolumny)
ippon nihon sanbon yonhon gohon roppon nanahon happon kyūhon juppon
przedmioty płaskie (płyty, kartki, z znaczki, widokówki, bluzki, koszule, fotografie, talerze)
ichimai nimai sanmai yonmai gomai rokumai nanamai hachimai kyūmai jūmai
przedmioty okrągłe (koła, kwiaty)
ichirin nirin sanrin yonrin gorin rokurin nanarin hachirin kyūrin jūrin
małe przedmioty, które można wziąć do ręki (kulki, jajka, ciastka, owoce)
ikko niko sanko yonko goko rokko nanako hakko kyūko jukko
UBRANIA
ubrania
itchaku nichaku san-

chaku

yon-

chaku

gochaku roku-

chaku

nana-

chaku

hatchaku kyū-

chaku

juchaku
buty, skarpety (para); inne przedmioty występujące w parach
issoku nisoku sansoku yonsoku gosoku ros-

soku

nana-

soku

hassoku kyūsoku jussoku
NARZĘDZIA, MASZYNY, POJAZDY
broń palna, gitary, pałeczki tuszu, lektyki, riksze, skrzypce, wiosła, świece, topory
itchō nichō sanchō yonchō gochō rokuchō nanachō hatchō kyūchō jutchō
narzędzia z ostrzem, narzędzia z rączką lub uchwytem, widelce, spodnie, pistolety, kostki tofu, kwartały ulic, dania w restauracji
itchō nichō sanchō yonchō gochō rokuchō nanachō hatchō kyūchō jutchō
maszyny przymocowane na stałe do podłoża, tamy, reaktory, windy i… torii, groby, toaletki oraz wieńce
ikki niki sanki yonki goki rokki nanaki hakki kyūki jukki
ruchome maszyny, duże instrumenty muzyczne, samochody, rowery, AGD, duże meble i… pary nart
ichidai nidai sandai yondai godai rokudai nanadai hachidai kyūdai jūdai
miecze japońskie
hito-

furi

futa-

furi

mi-

furi

yo-

furi

itsu-

furi

mu-

furi

nana-

furi

ya-

furi

ku-

furi

to-

furi

łuki, instrumenty strunowe, sieci, moskitiery
itchō nichō sanchō yonchō gochō rokuchō nanachō hatchō kyūchō jutchō
samoloty
ikki niki sanki yonki goki rokki nanaki hakki kyūki jukki
wagony
ichiryō niryō sanryō yonryō goryō rokuryō nanaryō hachiryō kyūryō jūryō
statki, promy
isseki niseki sanseki yonseki goseki rokuseki nanaseki hasseki kyūseki jusseki
okręty
ikkan nikan sankan yonkan gokan rokkan nanakan hakkan kyūkan jukkan
łodzie
issō nisō sansō yonsō gosō rokusō nanasō hassō kyūsō jussō
działa, armaty
ichimon nimon sanmon yonmon gomon roku-

mon

nana-

mon

hachi-

mon

kyūmon jūmon
BUDYNKI
budynki, posesje
ikken niken sanken yonken goken rokken nanaken hakken kyūken jukken
mieszkania, domy
ikko niko sanko yonko goko rokko nanako hakko kyūko jukko
pokoje
hitoma futama sanma yonma goma rokuma nanama hachima kyūma jūma
piętra
ikkai nikai sankai yonkai gokai rokkai nanakai hakkai kyūkai jukkai
namioty
hitohari futahari sanhari yonhari gohari rokuari nanahari hachihari kyūhari juppari
duże budynki
hito-

mune

futa-

mune

mi-

mune

yo-

mune

go-

mune

roku-

mune

nana-

mune

hachi-

mune

kyū-

mune

jū-

mune

DRUKI, PISMA, DOKUMENTY, WIERSZE
książki, zeszyty
issatsu nisatsu sansatsu yonsatsu gosatsu roku-

satsu

nana-

satsu

hassatsu kyū-

satsu

jussatsu
tomy, zwoje, nawinięte rolki
ikkan nikan sankan yonkan gokan rokkan nanakan hakkan kyūkan jukkan
dokumenty, pocztówki, listy, e-maile
ittsū nitsū santsū yontsū gotsū rokutsū nanatsū hattsū kyūtsū juttsū
czasopisma, gazety, sterty papieru
ichibu nibu sanbu yonbu gobu rokubu nanabu hachibu kyūbu jūbu
zdania
ichibun nibun sanbun yonbun gobun rokubun nanabun hachibun kyūbun jūbun
linijki tekstu
ichigyō nigyō sangyō yongyō goggyō rokugyō nanagyō hachigyō kyūgyō jūgyō
litery, znaki kanji, znaki kany
ichiji niji sanji yonji goji rokuji nanaji hachiji kyūji jūji
kreski kanji
ikkaku nikaku sankaku yonkaku gokaku rokkaku nana-

kaku

hakkaku kyū-

kaku

jukkaku
wiersze
isshi nishi sanshi yonshi goshi rokushi nanashi hasshi kyūshi jusshi
haiku
ikku niku sanku yonku goku rokku nanaku hakku kyūku jukku
rozdziały
ippen nihen sanpen yonpen gohen rokuhen nanahen happen kyūhen juppen
AUDYCJE, NAGRANIA ITP.
utwory muzyczne
ikkyoku nikyoku san-

kyoku

yon-

kyoku

gokyoku rok-

kyoku

nana-

kyoku

hakkyoku kyū-

kyoku

jukkyoku
sztuki, pokazy, przedstawienia, również akty i sceny sztuk
ichimaku nimaku san-

maku

yon-

maku

gomaku roku-

maku

nana-

maku

hachi-

maku

kyūmaku jūmaku
rozmowy telefoniczne
通話 ichi-

tsūwa

nitsūwa san-

tsūwa

yon-

tsūwa

gotsūwa roku-

tsūwa

nana-

tsūwa

hachi-

tsūwa

kyūtsūwa jūtsūwa
odcinki serialu, historie
ichiwa niwa sanwa yonwa gowa rokuwa nanawa hachiwa kyūwa jūwa
role aktorskie
ichiyaku niyaku san’-

yaku

yon’-

yaku

goyaku roku-

yaku

nana-

yaku

hachi-

yaku

kyūyaku jūyaku
stacje telewizyjne i radiowe; rozgrywki w gry planszowe
ikkyoku nikyoku san-

kyoku

yon-

kyoku

gokyoku rok-

kyoku

nana-

kyoku

hachi-

kyoku

kyū-

kyoku

jukkyoku
MEBLE ITP.
lustra, gry planszowe, ściany w pokoju
ichimen nimen sanmen yonmen gomen rokumen nanamen hachimen kyūmen jūmen
wiszące zwoje
ippuku nifuku sanpuku yonfuku gofuku roppuku nanafuku happuku kyūfuku juppuku
tatami
ichijō nijō sanjō yonjō gojō rokujō nanajō hachijō kyūjō jūjō
krzesła
ikkyaku nikyaku san-

kyaku

yon-

kyaku

go-

kyaku

rok-

kyaku

nana-

kyaku

hakkyaku kyū-

kyaku

jukkyaku
komody, kredensy, szuflady; flagi
hitosao futasao sansao yonsao gosao rokusao nanasao hachisao kyūsao jussao
biurka, stoły
ittaku nitaku santaku yontaku gotaku rokutaku nanataku hattaku kyūtaku juttaku
JEDZENIE, NAPOJE, LEKI
szklanki, kubki, filiżanki napoju; zawartość łyżki lub łyżeczki
ippai nihai sanbai yonhai gohai roppai nanahai happai kyūhai juppai
dania
ippin nihin sanpin yonhin gohin roppin nanahin happin kyūhin juppin
tabletki, pastylki, pigułki
ichijō nijō sanjō yonjō gojō rokujō nanajō hachijō kyūjō jūjō
kromki, plasterki
切れ hitokire futakire mikire yonkire gokire rokkire nanakire hachikire kyūkire jukkire
drinki
ikkon nikon sankon yonkon gokon rokkon nanakon hakkon kyūkon jukko
porcje jedzenia
人前 ichi-

ninmae

ni-

ninmae

san-

ninmae

yo-

ninmae

go-

ninmae

roku-

ninmae

nana-

ninmae

hachi-

ninmae

kyū-

ninmae

jū-

ninmae

bochenki
ikkin nikin sankin yonkin gokin rokkin nanakin hakkin kyūkin jukkin
CZAS
dni (jako miara czasu)
ichinichi futsuka mikka yokka itsuka muika nanoka yōka kokono-

ka

tōka
tygodnie (jako miara czasu)
週間 isshū-

kan

nishū-

kan

sanshū-

kan

yonshū-

kan

goshū-

kan

rokushū-

kan

nanashū-

kan

hasshū-

kan

kyūshū-

kan

jusshū-

kan

miesiące (jako miara czasu)
ヶ月 ikka-

getsu

nika-

getsu

sanka-

getsu

yonka-

getsu

goka-

getsu

rokka-

getsu

nanaka-

getsu

hakka-

getsu

kyūka-

getsu

jukka-

getsu

rok (jako miara czasu)
年間 ichi-

nenkan

ni-

nenkan

san-

nenkan

yo-

nenkan

go-

nenkan

roku-

nenkan

nana-

nenkan

hachi-

nenkan

kyū-

nenkan

jū-

nenkan

godziny (jako miara czasu a nie jako wskazania na zegarze)
時間 ichi-

jikan

ni-

jikan

san-

jikan

yo-

jikan

go-

jikan

roku-

jikan

nana-

jikan

hachi-

jikan

kyū-

jikan

jū-

jikan

minuty
ippun nifun sampun yonpun gofun roppun nanafun happun kyūfun juppun
sekundy
ichibyō nibyō sanbyō yonbyō gobyō rokubyō nanabyō hachibyō kyūbyō jūbyō
czyjś wiek (również pisane jako 歳)
issai nisai sansai yonsai gosai rokusai nanasai hassai kyūsai jussai
noclegi
ippaku nihaku sanbaku yonhaku gohaku roppaku nana-

haku

happaku kyūhaku juppaku
pokolenia, panowania, okresy historyczne
ichidai nidai sandai yondai godai rokudai nanadai hachidai kyūdai jūdai
RÓŻNE
dawki, dozy
ippuku nifuku sanpuku yonfuku gofuku roppuku nana-

fuku

happuku kyūfuku juppuku
razy, stopnie (temperatury, kąta)
ichido nido sando yondo godo rokudo nanado hachido kyūgo jūdo
razy
ikkai nikai sankai yonkai gokai rokkai nanakai hakkai kyūkai jukkai
warstwy
hitoe futaee sanjū yonjū gojū rokujū nanajū hachijū kyūjū jūjū
wiązki, bukiety, pliki
hito-

taba

futa-

taba

mi-

taba

yo-

taba

go-

taba

roku-

taba

nana-

taba

hachi-

taba

kyū-

taba

jut-

taba

grupy, zestawy, pary typu: mąż i żona, bliźnięta, tancerz i tancerka
hito-

kumi

futa-

kumi

san-

kumi

yon-

kumi

go-

kumi

rok-

kumi

nana-

kumi

hak-

kumi

kyū-

kumi

juk-

kumi

pudełka
hito-

hako

futa-

hako

san-

pako

yon-

hako

go-

hako

rop-

pako

nana-

hako

hap-

pako

kyū-

hako

ju-

ppako

nasiona, ziarna
hito-

tsubu

futa-

tsubu

san-

tsubu

yon-

tsubu

go-

tsubu

roku-

tsubu

nana-

tsubu

hachi-

tsubu

kyū-

tsubu

jut-

tsubu

numery, wydania
ichigō nigō sangō yongō gogō rokugō nanagō hachigō kyūgō jūgō
stopnie (również schodów), poziomy
ichidan nidan sandan yondan godan rokudan nanadan hachidan kyūdan jūdan
krople
itteki niteki santeki yonteki goteki rokuteki nanateki hatteki kyūteki jutteki
rzeczowniki nieżywotne; może zastąpić każdy inny klasyfikator; nie łączy się z liczbami większymi niż dziewięć
hitotsu futatsu mittsu yottsu itsutsu muttsu nanatsu yattsu kokono-

tsu

Specjalne podziękowania dla mojej przyjaciółki, Miwako-san, za pomoc i cierpliwość (^_^)!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.